Bài viết tổng quát

Bài viết tổng quát giúp bạn theo dõi, tìm kiếm thông tin một cách chuẩn xác và tiết kiệm thời gian nhất. Chúng tôi luôn cập nhật bài viết mới nhất của bác sĩ Viễn.

Lưu ý: vui lòng ghi nguồn từ bác sĩ Viễn nếu bạn chia sẻ bài viết

Bài 65
CẦN TÂY "TỐT" CỠ NÀO
https://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2579924162230463/

Bài 64
TRỜI KHÔNG CHÊ MẸ NGHÈO: mẹ thiếu cân sữa vẫn tốt, thừa bú
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2449450328611181/

Bài 63
NẶNG BAO NHIÊU LÀ ĐẸP - cm và kg
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2408550086034539/

Bài 62
ĐẬU PHỤ - RAU CẢI - UNG THƯ GIÁP, VÚ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2345903335632548

Bài 61
TẬP HAY KHÔNG TẬP, That's NOT the question!
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2313246628898219/

Bài 60
ĂN SÁNG - ĐI BỘ NHANH - ĐƯỜNG QUẢ (mật ong(?))
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2313241212232094/

Bài 59
VÒNG ĐO GIẢM - CÂN GIỮ NGUYÊN and vice versa
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2309582922597923/

Bài 58
CHUỐI XANH KHÔNG HẠ CÂN, NHƯNG CARB THÌ CHẬM
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2304717306417818/

Bài 57
DỪA GIÀU FAT, KHÔNG THỂ THÀNH BỘT
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2213619308860952/

Bài 56
CÂN NẶNG SỚM - TỐI KHÁC NHAU
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2170034843219399/

Bài 55
PHÍ TIỀN QUE THỬ NHANH
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2139241616298722/

Bài 54
VITAMIN LÀ GÌ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2127470910809126/

Bài 53
ĐĨA-XẺ-TƯ-HA-VỚT (ăn “cân bằng”)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2166333160256234/

Bài 52
NHỊN XEN KẼ (IF) LÀ GÌ, TẠI SAO
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2119660418256842/

Bài 51
BÉO NGHĨA LÀ GÌ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2113134748909409/

Bài 50
ĂN KHÔNG CƠM, CÓ CHẾT ĐƯỢC KHÔNG
www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2112549955634555/

Bài 49
MẬT ONG - ngọt hay đắng
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2112100899012794/

Bài 48
HUYỀN THOẠI MỠ ĐỐT MỠ
ĐƯỜNG LÀM GIẢM THỌ, GIẢM SỨC KHỎE
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2114309552125262/

Bài 47
HUYỀN THOẠI MẤT CƠ (đợi chút lên lại, ạ)

Bài 44
ẢO TƯỞNG “VÀO” KETO [CÁI NHÌN NGƯỜI TRỒNG CÂY]
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2126003017622582/

Bài 38b
MẸ ĐỪNG BÉO PHÌ ĐỂ NÃO CON PHÁT TRIỂN TỐT HƠN
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2385924184963796/

Bài 38
MÔ khác CƠ QUAN [TISSUE vs ORGAN]
(Béo tức là nguy cơ bệnh)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2130566380499579/

Bài 32
TIỂU ĐƯỜNG - ĂN CARB THẤP
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2170650233157860/

Bài 30
PHẠM hay XẢ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2123977257825158/

Bài 29
LÒ VI SÓNG HẠI GÌ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2123389167883967/

Bài 28
KETO CHAY
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2133763583513192/

Bài 26b
THỂ XÊ-TÔN BHB TỰ ĐIỀU CHẾ, KHÁNG VIÊM, GIẢM ĂN
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2157481664474717/

Bài 26
ĂN KETO BỊ AXIT MÁU KHÔNG
KETOSIS ≠ KETOACIDOSIS
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2113386082217609/

Bài 25
ĂN ÍT PROTEIN CỠ NÀO THÌ THIẾU "ĐẠM"
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2113348272221390/

Bài 24
THUỐC GIẢM CÂN NÀO?
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2113140872242130/

Bài 23
CÁCH BẠN ĂN TẠO RA SỐ MỆNH BẠN
(Chuyện đời BS Wahl)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2113095012246716/

Bài 22
MỠ TỐT - MỠ XẤU
(sắp lên)

Bài 21
ỐT-TÔ OA-BUỐC, UNG THƯ LỆ THUỘC GLUCOSE
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2123928191163398/

Bài 20
LÂU-CÁP (LD) VÀ KÊ-TÔ (KD), GIỐNG VÀ KHÁC
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2109652202590997/

Bài 19
KÊ-TÔ, LỐI SỐNG CỦA TƯƠNG LAI
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2205478033008413/

19 tóm gọn
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2106501036239447/

Bài 18
ĂN KIỂU NGƯỜI CỔ, NGƯỜI SĂN-HÁI, Paleo Diet
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2109600929262791

Bài 17
GẠO LỨT - MUỐI VỪNG (MÈ) (OHSAWA)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2108216082734609/

Bài 16
LÂU-CÁP (low-carb), lợi và chưa lợi
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2108164849406399/

Bài 15c
MENGAN HƠI CAO (ở trẻ béo phì)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2164143430475207/

Bài 15b
3 GHI CHÚ FRUCTOSE
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2155778151311735/

Bài 15
FRUCTOSE (đường quả): miệng-NAMO; bụng-BỒ DAO GĂM
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2104763229746561/

Bài 14
GLUCOSE vs 3 KETONES | TIỀN XẤU vs TIỀN TỐT
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2104753003080917/

Bài 13
3 THỂ XÊ-TÔN (3 KETONE BODIES), "TIỀN TỆ" CỦA CƠ THỂ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2104731056416445/

Bài 12
GÀ ĂN NGÔ THÌ BÉO. EM ĂN NGÔ, QUẢ NGỌT, CÓ BÉO NHƯ... GÀ
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2104449056444645/

Bài 11
INSULIN: EM CHƯA RA, CÁC CỤ... CHỬA ĐƯỢC VÀO
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2104117599811124/

Bài 10
TẠI SAO HAM ĂN
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103791829843701/

Bài 9
TẠI SAO MỠ GIÀU NĂNG LƯỢNG GẤP ĐÔI TINH BỘT
(ĐỜI CHA ĂN MỠ, CHA... KHÁT)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103594979863386/

Bài 8
NGHÈO: ĂN GIÒ... QUA BỮA
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103568276532723/

Bài 7
ĂN MỠ CŨNG... VẬY (2 C) THÔI
BÊ-TA OXY HÓA (vẫn là nhờ ti-thể)
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103554809867403/

Bài 6
CÙNG PHẬN CÁC-BON, SAO NỠ
BÊN NẶNG (TRỌNG), BÊN NHẸ (KHINH), zdậy, chời
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103542429868641/

Bài 5
HÔ HẤP TẾ BÀO, TI-THỂ, LÒ NHIỆT HẠCH
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103527513203466/

Bài 4
A-XÊ-TIN, ĐOẢN ĐAO TOÀN NĂNG CỦA TB
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103470709875813/

Bài 3
QUANG HỢP - CON CỦA MẶT TRỜI
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103419199880964/

Bài 2
ATP, TÚI ĐỰNG 1-ĐÔ-LA CHO TẾ BÀO
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103404543215763/

Bài 1
BA NHÓM CHẤT ĐA LƯỢNG CỦA THỨC ĂN G-P-L
http://www.facebook.com/www.drvienketo/posts/2103396456549905/
----------------------
 

Bình luận