Bài 3-QUANG HỢP - CON CỦA MẶT TRỜI

* Tóm tắt nhanh: Cây lấy ánh mặt trời và khí cac-bô-nic tạo ra chất đường, và từ đường tạo ra chất béo (fat) và chất đạm (protein).

Động vật ăn cây/quả/hạt và ăn thịt động vật khác, chính là ăn tia mặt trời gián tiếp.

Thế nên, ăn gì đi nữa, ta vẫn lấy được cả 3 loại chất đạm-mỡ-đường, chỉ là tỉ lệ khác nhau. Không thể nào ăn 1 chế độ mà lại không có dính tí đường/tinh bột (carb) nào.

Tế bào có thể tự chuyển đổi giữa 3 loại chất, để khi ta ăn "lệch", cơ thể vẫn hoạt động bình thường.
-------------------------

1.
Toàn bộ sự sống trên trái đất được sinh ra và được nuôi lớn bằng năng lượng từ tia mặt trời: tất chúng ta là CON CỦA MẶT TRỜI.

- Thực vật bắt giữ và lưu kho năng lượng tia sáng vào phân tử glucose cho toàn trái đất.

Chính xác là, năng lượng đó được "chôn" vào các liên kết cácbon-cácbon (C-C) và liên kết cácbon-hiđrô.

- Động vật, nhờ di chuyển được, ăn thực vật và động vật yếu hơn / nhỏ hơn. Chính các động vật bị ăn này, cũng đã từng ăn thực vật để sống và lưu năng lượng từ thực vật đó vào chất thịt (axit amin) và vào chất mỡ (axit béo).

Nên, cũng có thể nói, bữa chúng ta ăn, là ăn các kết nối C-C, và C-H.

Vậy, chất đạm, chất mỡ, đều do glucose (G) mà ra. G thì do quang hợp.

Trong cây, cũng có chút ít chất mỡ và đạm, nhưng ít.

Trong hạt nuts thì mỡ cao. Trong hạt seed và nhất là họ đậu, thì protein cao và mỡ cũng khá cao.

Glucose trong cây dưới 2 dạng: tinh bột và xơ (fiber, cellulose). Con người ta chỉ tiêu hóa được phần tinh bột. Nhưng xơ nuôi sống vi sinh ruột già cũng rất quan trọng.
*

2.
Khi ta chết, động thực vật chết, các vi khuẩn hoại sinh lại "ăn" ta và ăn xác động thực vật đó, lấy năng lượng, rồi trả lại khí các-bô-nic và nước cho trái đất.

Thân "cát bụi" lại trở về nước và khí.

BS Viễn.
__________________________

P/S nếu copy, nhớ ghi nguồn.

Bình luận