Bài 2- ATP, TÚI ĐỰNG 1-ĐÔ-LA CHO TẾ BÀO

Còn nhớ 3 đơn phân hấp thu từ ruột vào máu

- ăn bột-đường (carb., đọc là cáp) được GLUCOSE
- ăn mỡ => được TRIGLYXERÍT
- ăn đạm => được AXIT AMIN

Tế bào làm việc (như co rút cơ, nơ-ron “suy nghĩ”, tuyến thì bài tiết v.v) cần năng lượng. Nó cần “đốt” 3 đơn phân trên, thành năng lượng để dùng. Đơn vị đo năng lượng trong tế bào là ATP.

ATP ví như cái ác-qui, cái thúng hay cái túi đựng.

Túi ATP có 2 trạng thái “đầy” và “rỗng”

- khi rỗng, gọi là ADP
- khi đầy, gọi là ATP (thêm 1 gốc phosphate, Pi)

ATP chỉ chứa 1-ĐƠN-VỊ năng lượng. Lấy 1 phát là rỗng, đổ thêm 1 phát là đầy. Coi đó như tờ 1 đô-la cho dễ hình dung.

- Cứ nhồi vào ADP 1 "đô-la ($)", nó trở thành ATP
- Cứ lấy ra khỏi ATP 1 "$", nó trở thành ADP
cứ thế, cứ thế…

(Thực ra ADP nó giấu 1$ nữa phía dưới, nhưng hiếm khi moi ra, coi như k0 có $ đó. Moi nốt thì nó thành AMP)
________________________________

“Đốt” 1 phân tử glucose kiệt cùng nhất (phải có ô-xy, và xảy ra ở ti-thể, mitochondrion, cơ quan đốt cháy duy nhất của TB), được 38 "đô" ATP (gọi là đường phân ái khí).

BS Viễn.

P/S nếu copy, nhớ ghi nguồn

 

Bình luận